Bộ môn Khoa học máy tính Khoa CNTT báo cáo chuyên đề khoa học

          Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Khoa CNTT đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề khoa học cho toàn thể CB – GV khoa với chủ đề “Phân tích ma trận không âm (Nonnegative matrix factoiation) và ứng dụng” thuộc lĩnh vực máy học do TS. Dương Việt Hằng, giảng viên bộ môn Khoa học máy tính Khoa Công nghệ thông tin phụ trách.

Hình 1. CBGV tham gia buổi báo cáo chuyên đề

* Mục tiêu của chuyên đề:

          – Khai thác bài toán phân tích ma trận không âm (nonnegative matrix factorization-NMF) cho các bài toán của máy học (machine learning) như: học không gian con (subspace learning), học tự điển (dictionary learning), học các đặc trưng (feature learning)….

          – Từ tính năng của mô hình NMF trong trích chọn đặc trưng (feature extraction), biểu diễn dữ liệu (data representation), giảm số chiều của dữ liệu (dimensionality reduction) được vận vào các bài toán cụ thể như nhận dạng khuôn mặt (face recognition), nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (facial expression recognition), tách âm (sound source seperation), cải thiện giọng nói (speech enhancement), phân cụm dữ liệu (clustering), phân đoạn ảnh (image segmentation).

          – Tìm ra phương pháp phát triển một vấn đề nghiên cứu.

* Báo cáo viên đã trình bày hiệu quả các nội dung:

          – Giới thiệu khái quát mô hình phân tích ma trận không âm (bài toán, các phương pháp giải bài toán tối ưu hóa).

          – Áp dụng mô hình phân tích ma trận không âm vào các vấn đề cụ thể của xử lý ảnh (image processing) và xử lý âm thanh (sound processing).

          – Các mở rộng của bài toán phân tích ma trận không âm cơ bản (từ góc độ dùng các hàm độ đo (divergence function) khác nhau, phương pháp tối ưu hóa (optimization), xây dựng các ràng buộc dữ liệu (constraint, regularize), điều chỉnh cấu trúc của mô hình (structure),…).

          Đến với buổi trình bày, TS Dương Việt Hằng đã đề ra các định hướng thu hút nhiều các bộ giảng viên tham gia trao đổi và một số định hướng phát triển.

 

Hình 2. CBGV tham gia trao đổi thảo luận

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*