Chi bộ Khoa CNTT

STT Họ và tên Chức vụ Chính quyền/Đoàn thể
1 Ngô Đức Lưu UV BTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ Trưởng Khoa
2 Lê Quốc Bảo Phó Bí thư
3 Tô Khánh Toàn Chi ủy viên
4 Nguyễn Văn Trọng Đảng ủy viên, Phụ trách VP Đảng ủy
5 Trương Xuân Hạnh Trưởng Bộ môn
6 Triệu Yến Yến Tổ trưởng Công đoàn
7 Triệu Vĩnh Viêm Phó Trưởng Bộ môn
8 Trần Khánh Luân Phó Trưởng Bộ môn
9 Trần Thị Ngọc Thảo P. Bí thư Đoàn trường
10 Huỳnh Thị Mỹ Trâm
11 Võ Ngọc Lợi