Cố vấn học tập năm học 2019 – 2020

STT Giảng viên CVHT Lớp Số điện thoại
1  Nguyễn Hoàng Hôn 10DTH 0907 557 166
2  Võ Ngọc Lợi 11DTH
3  Hoàng Ngọc Hiển 11CTH 0943 008 175
4  Huỳnh Thị Mỹ Trâm 12DTH
5  Triệu Yến Yến 13DTH1 0919 000 775
6  Tăng Phước Huy 13DTH2