Lịch công tác Tuần 33 (Từ 25/3 đến 31/3/2019)

Thứ/

Ngày

TRƯỞNG KHOA

TS. NGÔ ĐỨC LƯU

Hai

25/3

– Sáng: Họp giao ban trường (8 giờ 30)

– Chiều: Họp khoa (13 giờ 30); Xét ABC quý I/2019

Ba

26/3

– Sáng: Dạy lớp 11CTH (Phòng máy 6)

– Chiều: Dự giờ (13 giờ 20); Họp Đảng ủy (15 giờ)

27/3

– Sáng: Dạy lớp 11CTH (Phòng máy 6)

– Chiều: Sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng HCM (14 giờ)

Năm

28/3

– Sáng + Chiều: Học nghị quyết
Sáu

29/3

– Sáng: Làm việc tại cơ quan

– Chiều: Hội nghị ký kết hợp tác với LHH-HN các nước TP. HCM

Bảy

30/3

– Sáng + Chiều: Đi dạy tại Đại học Kiên Giang
Chủ nhật

31/3

– Sáng + Chiều: Đi dạy tại Đại học Kiên Giang