THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022 – 2023

Thời khóa biểu tuần 24 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

Thời khóa biểu tuần 23 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

Thời khóa biểu tuần 20 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Thời khóa biểu tuần 19 (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

Thời khóa biểu tuần 18 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

Thời khóa biểu tuần 17 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Thời khóa biểu tuần 16 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12//2022)

Thời khóa biểu tuần 15 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12//2022)

Thời khóa biểu tuần 14 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12//2022)  (đã cập nhật)

Thời khóa biểu tuần 13 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

Thời khóa biểu tuần 12 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

Thời khóa biểu tuần 11 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)  (đã cập nhật)

Thời khóa biểu tuần 10 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

Thời khóa biểu tuần 9 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

Thời khóa biểu tuần 8 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 7 (Từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 6 (Từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 5 (Từ ngày 26/9/2022 đến 02/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 4 (Từ ngày 19/9/2022 đến 25/9/2022)

Thời khóa biểu Tuần 3 (Từ ngày 12/9/2022 đến 18/9/2022)

Thời khóa biểu Tuần 2 (Từ ngày 05/9/2022 đến 11/9/2022)