Thông tin chung

        Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập ngày 24 tháng 11 năm 2006. Khi mới thành lập Trường có 4 Khoa trong đó có Khoa Công nghệ Thông tin. Như vậy, tính đến nay Khoa đã trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đồng thời cũng gắn liền với sự phát triển chung của nhà trường.

        Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều thế hệ thầy cô và sinh viên đã tham gia giảng dạy và học tập tại Khoa. Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và đại học CNTT cho vùng bán đảo Cà Mau nói chung  và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

        Khi mới thành lập, Khoa chỉ có 8 cán bộ giảng viên (3 thạc sĩ và 5 cử nhân). Đến nay, số cán bộ giảng viên của Khoa đã nâng lên 20 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ, 5 cao học và 2 cử nhân được đào tạo trong và ngoài nước.

        Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa cũng được trang bị từng bước đồng bộ và hiện đại. Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm ổn định ngày càng cao.

        Có được thành quả đó, ngoài sự cố gắng phấn đấu vượt bậc của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa CNTT thì còn có sự quan tậm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm của các đơn vị trong và ngoài nhà trường.